[TakaQ Top] [管理用]

TakaQ 〜 問17 Q1


Powered By TakaQ Ver.2.05

0問中0問正解 (正答率0.0%) 0分00秒経過第1問 59人中39人正解 (正答率66.1%)

次のカギ括弧内の説明に最も適切なデータベース名を選べ。「法律情報について検索できる。」

  1. 日経WHO'S WHO
  2. PsycINFO
  3. NTIS
  4. INSPEC
  5. LexisNexis